Kutatás

Kutatás
2024. 01. 22. ○ Olvasási idő: 5 perc
A Tudás Hálózata
A Networked Workplace Research and Learning Development - NetWoRLD - Projekt
Kutatás
2024. 01. 04. ○ Olvasási idő: 12 perc
Melyik hatékonyabb? - A kutatás-alapú tanulás vagy a hagyományos tanárközpontú oktatás
Az a kérdés, hogy miként lehet a legjobban tanítani a természettudományos, avagy a STEM tárgyakat, hosszan tartó és néha meglehetősen heves vitát eredményezett.
Kutatás
2024. 01. 04. ○ Olvasási idő: 10 perc
A tesztek oktatási eszközként való használata
Bár a tanulók hajlamosak nem szeretni a vizsgákat, mégis a tesztek az egyik leghatékonyabb tanulási eszközként funkcionálhatnak. Azonban számos olyan tulajdonságuk...
Kutatás
2023. 04. 03. ○ Olvasási idő: 6 perc
Célozzuk meg a beavatkozást
A célzott beavatkozások elengedhetetlenek az oktatás számára, melyek szponzorálásához hazánkban segítségünkre szolgálnak az uniós támogatások. Ezek eredményes...
Kutatás
2023. 01. 02. ○ Olvasási idő: 38 perc
AIED és Edtech: Mesterséges intelligencia az oktatás világában
Az oktatástechnológiai vállalatok sikeressége nagyban függ attól, hogy mennyiben képesek megfelelni a látókörükbe tartozó oktatási rendszerek igényeinek...
Kutatás
2022. 12. 13. ○ Olvasási idő: 5 perc
Hogyan mérhetők a beavatkozások? Nehézségek és lehetőségek I.
Oktatásfejlesztési célú beavatkozásoknak a tervezett, jól azonosítható cél- és eszközrendszerrel rendelkező folyamat-, illetve cselekvésorientált intézkedéseket...
Kutatás
2022. 12. 09. ○ Olvasási idő: 5 perc
Az iskola jövője a változó tanulási környezetben
Az iskola jövője sokunkat foglalkoztató téma. Az erről való gondolkodásunk során nemcsak arra keressük a választ, hogy milyen lehet a jövő iskolája, hanem...
Kutatás
2022. 10. 04. ○ Olvasási idő: 12 perc
Jó pap holtig tanul? - 21. századi kompetencia(fejlesztés) a munka világában
A tudásgazdaság, a 21. századi kompetenciák, az élethosszig tartó tanulás (Lifelong learning - LLL) mára már széles körben elterjedt, közismert fogalmak.
Kutatás
2022. 09. 29. ○ Olvasási idő: 30 perc
A flow mint a pozitív pszichológia jelenléte az oktatásban
A pszichológia az emberi megismerő tevékenységhez kötődő kérdésekkel, az emberi érzékelés vagy emberi érzelem területével foglalkozik. A flow a pozitív...