Bemutatkozik a Tanuláskutató
Intézet


Hírek

Kutatások

Átfogóbb kutatásaink, elemzéseink.
2022. 12. 09. ○ Olvasási idő: 5 perc
Az iskola jövője a változó tanulási környezetben
Az iskola jövője sokunkat foglalkoztató téma. Az erről való gondolkodásunk során nemcsak arra keressük a választ, hogy milyen lehet a jövő iskolája, hanem...
2022. 09. 29. ○ Olvasási idő: 30 perc
A flow mint a pozitív pszichológia jelenléte az oktatásban
A pszichológia az emberi megismerő tevékenységhez kötődő kérdésekkel, az emberi érzékelés vagy emberi érzelem területével foglalkozik. A flow a pozitív...

A Tanuláskutató Intézet 2023-ban indult kutatási projektjei:

 1. MCC Jó gyakorlatok, beválás vizsgálatok

  A Mathias Corvinus Collegiumban felhalmozott, tehetséggondozás területén szerzett szakmai tapasztalatok összegzése és értékelése. A Fiatal Tehetség Program, a Középiskolás Program, az Egyetemi Program, a Műhelyprogram, a PhD kutató program és a Vezetőképző Akadémia minőségbiztosítási keretrendszerének támogatása. Az egyes területek speciális bemeneti, folyamatorientált illetve kimeneti követelményrendszerének kidolgozása. Indikátor alapú minőségfejlesztés, kontrollcsoporttal támogatott komparatív elemzések és ezek disszeminációja vonatkozó és releváns neveléstudományi felületeken, szakmai-tudományos fórumokon.

 2. Iskolai vezetés

  Regionális és országos szakmai hálózatépítés és intézményvezetői kompetenciafejlesztés a köznevelésben. Hatékony vezetői kompetencia és intézménykoordinációs tapasztalatok összegzése, jó gyakorlatok összegyűjtése és megosztása. Kapcsolatépítés állami és felsőoktatási intézményekkel és szervezetekkel, nemzetközi kooperáció kialakítása a témában releváns partnerekkel.

 3. Konzervatív ügy az oktatásban

  Nemzetközi kapcsolat- és hálózatépítés európai konzervatív partnerekkel a (köz)nevelés és 21. századi tanulás fókuszával. Értékorientált nevelés, a történelemtanítás és a social sciences intézményi szaktárgyi kereteinek, szabályozási környezetének és modelljeinek komparatív elemzése európai kontextusban. Dokumentumelemzés, egyéni- és fókuszcsoportos interjú alapú esettanulmány készítése. Az eredmények hazai és nemzetközi disszeminációja, budapesti educational summit szervezése.

 4. Ázsia-Európa mérés / Tanulni Ázsiától? / Ázsia tanítja a Nyugatot?

  Innováció, eredményesség, szervezeti működés vizsgálata a nemzetközi oktatási térben. Partnerkapcsolat és hálózatépítés ázsiai felsőoktatási intézményekkel (???) és tanuláskutató intézetekkel (pl. National Institute of Educational Science). Tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megosztása egy 2023-as budapesti szakmai rendezvény keretei között.

 5. Innovációk és terhek

  A projekt homlokterében az orosz-ukrán háború okozta kárpátaljai oktatási krízis szerepel. A kutatási problémarendszerben egyaránt megjelenik az egyéni mentális- és az oktatási rendszerszintű kríziskezelés. Az empirikus adatfelvételen alapuló elemzések feltárják, hogyan esett szét a köznevelés és milyen kihívásokkal kell szembenéznie Kárpátalja lakosságának, illetve hogyan tud megküzedni ezekkel a terhekkel. Emellett a vizsgálatok dokumentumelemzés és szakirodalmi áttekintés révén pozicionálják a háborús oktatási szituációt további válsághelyzetek sorában. Áttekintik és összehasonlítják a természeti katasztrófák, a koronavírus-járvány, más katonai és egyéb konfliktusok szcenárióit.