Bemutatkozik a Tanuláskutató
Intézet


Kutatások

Átfogóbb kutatásaink, elemzéseink.
Kutatás
2024. 03. 27. ○ Olvasási idő: 2 perc
Iránytű a történelemtanításhoz és állampolgári neveléshez. Európai és ázsiai tartalomszabályozás összehasonlító elemzése.
Hogyan és mit tanulnak a diákok a történelemórákon a nagyvilágban? Kutatócsoportunk Franciaországtól Kínáig elemzi a történelemtanítás szabályozását és...
Kutatás
2024. 01. 22. ○ Olvasási idő: 5 perc
A Tudás Hálózata
A Networked Workplace Research and Learning Development - NetWoRLD - Projekt
Kutatás
2022. 12. 09. ○ Olvasási idő: 5 perc
Az iskola jövője a változó tanulási környezetben
Az iskola jövője sokunkat foglalkoztató téma. Az erről való gondolkodásunk során nemcsak arra keressük a választ, hogy milyen lehet a jövő iskolája, hanem...

A Tanuláskutató Intézet 2023-ban indult kutatási projektjei:

 1. MCC Jó gyakorlatok, beválás vizsgálatok

  A Mathias Corvinus Collegiumban felhalmozott, tehetséggondozás területén szerzett szakmai tapasztalatok összegzése és értékelése. A Fiatal Tehetség Program, a Középiskolás Program, az Egyetemi Program, a Műhelyprogram, a PhD kutató program és a Vezetőképző Akadémia minőségbiztosítási keretrendszerének támogatása. Az egyes területek speciális bemeneti, folyamatorientált illetve kimeneti követelményrendszerének kidolgozása. Indikátor alapú minőségfejlesztés, kontrollcsoporttal támogatott komparatív elemzések és ezek disszeminációja vonatkozó és releváns neveléstudományi felületeken, szakmai-tudományos fórumokon.

 2. Iskolai vezetés

  Regionális és országos szakmai hálózatépítés és intézményvezetői kompetenciafejlesztés a köznevelésben. Hatékony vezetői kompetencia és intézménykoordinációs tapasztalatok összegzése, jó gyakorlatok összegyűjtése és megosztása. Kapcsolatépítés állami és felsőoktatási intézményekkel és szervezetekkel, nemzetközi kooperáció kialakítása a témában releváns partnerekkel.

 3. Konzervatív ügy az oktatásban

  Nemzetközi kapcsolat- és hálózatépítés európai konzervatív partnerekkel a (köz)nevelés és 21. századi tanulás fókuszával. Értékorientált nevelés, a történelemtanítás és a social sciences intézményi szaktárgyi kereteinek, szabályozási környezetének és modelljeinek komparatív elemzése európai kontextusban. Dokumentumelemzés, egyéni- és fókuszcsoportos interjú alapú esettanulmány készítése. Az eredmények hazai és nemzetközi disszeminációja, budapesti educational summit szervezése.

 4. Tanulni Ázsiától?

  A kutatás célja, hogy felvázolja közös gondolkodásunk kereteit arról, hogy mit és hogyan tanulhatunk Ázsiától az oktatás területén. A "mi" ebben az összefüggésben szűkebb értelemben a magyar oktatáskutatókat jelenti, de az európai, vagy még tágabb értelemben a nyugati oktatáskutatókat is.

 5. Innovációk és terhek

  A projekt homlokterében az orosz-ukrán háború okozta kárpátaljai oktatási krízis szerepel. A kutatási problémarendszerben egyaránt megjelenik az egyéni mentális- és az oktatási rendszerszintű kríziskezelés. Az empirikus adatfelvételen alapuló elemzések feltárják, hogyan esett szét a köznevelés és milyen kihívásokkal kell szembenéznie Kárpátalja lakosságának, illetve hogyan tud megküzedni ezekkel a terhekkel. Emellett a vizsgálatok dokumentumelemzés és szakirodalmi áttekintés révén pozicionálják a háborús oktatási szituációt további válsághelyzetek sorában. Áttekintik és összehasonlítják a természeti katasztrófák, a koronavírus-járvány, más katonai és egyéb konfliktusok szcenárióit.