Az idei tanévtől az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) két informatika kategóriáját a Mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy vette át, amelyben ChatGPT használatára buzdítják a versenyzőket annak érdekében, hogy a Tik-Tok-ot érintő szigorításoknak utána járjanak. A feladat nem csak kritikus gondolkodást fejleszt, de arra is megtanítja a fiatalokat, hogy alaposan tájékozódjanak egy témában, mielőtt az MI-re bízzák magukat.

Új szemléletmód az OKTV-n

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny története Klebelsberg Kunó miniszterségéig, 100 évet nyúlik vissza, de a mai napig nagy presztízsű megmérettetés a kiemelkedő tanulók tudásának összevetésére. Az előző tanévben több ezer diák vett részt 28 tantárgy 39 kategóriájában. Ezen kategóriák egyike idén a Mozgóképkultúra és médiaismeret, amely az Informatika két versenyszámának helyét vette át a 2023/2024-es tanévtől. Míg korábban az alkalmazói és a programozói informatikai ismereteket teszteltét, az idei tanévtől a Mozgóképkultúra és médiaismeret első fordulójának projektmunkái sokkal életszerűbb területre fókuszálnak.

Ebben a feladatsorban egy olyan esszéírási munka jelenik meg, amely egyszerre hívja fel a figyelmet a Tik-Tok és a ChatGPT használatának veszélyeire: a jelentkezőknek azt kell kutatniuk, miért blokkolják a platformot számos országban. Nagyon helyesen úgy kezdődik az instrukció, hogy a versenyző először tájékozódjon a témában (Olvasson el legalább három, a témába vágó, szakmailag releváns elemzést!), csináljon interjúkat a felhasználókkal, és csak ezt követően készíttessen esszét a mesterséges intelligencia chatbotjával. A diák feladata pedig nem csupán a megfelelő prompt-ok használata, hanem az elkészült esszé kritikus elemzése saját ismeretei tükrében. A tanulónak meg kell tudnia határozni, az MI mely állításai voltak helyesek, illetve melyek nem, majd ezeket jelölnie kell saját esszéjében.

Eltérő szabályozások mellett, az MI hirtelen betörése és ingyenes elérhetősége hatására a diákok világszerte kezdték el kritika nélkül használni a nyelvi modelleket, és bízták rájuk az esszéjellegű feladatok elvégzését. Ma már tudjuk és gyakran halljuk, hogy az MI és a ChatGPT tévedhet, és a valótlan, bevitt információk hatására folyamatosan butul, az oktatásnak pedig erre reagálnia kell. Az Oktatási Hivatal által szervezett OKTV kivételes gyorsasággal reflektált a chatbot széleskörű elterjedésére, és tanítja, hogyan lehet helyesen használni.

A kulcs: a tudás és a tanulás

Az internet megjelenése óta a lexikális tudás fontossága megosztó témává vált, amely támogatása mellett az oktatással foglalkozó konzervatív gondolkodók kiállnak, és azt gondolom, a feladat is ezt a fajta megközelítést erősíti: az egyénnek legyen megfelelő ismerete a témában, olvasson és tájékozódjon, mielőtt feltétlenül elfogadja a készen kapott válaszokat. Emellett az önálló, kritikai gondolkodás érték, amelyet ezen feladat második része gyakoroltat, hiszen a meglévő tudásra alapozva kell eldönteni, mi igaz és mi nem a kapott szövegből.

A Mathias Corvinus Collegium is rendszeresen felhívja a figyelmet a digitális technológiákban rejlő veszélyekre, különös tekintettel a gyerekekre nézve. Mindemellett aktívan reagál a fejlődésre, nem zárkózik el. A mester-tanítvány viszonyon túl, a közösségen alapuló tevékenységek mellett az MCC hallgatóinak egyéni fejlesztésére online tananyagok állnak rendelkezésre.  Az alapítvány kiemelt figyelmet fordít arra, hogy diákjai képesek legyenek a megbízható és hasznos információk szűrésére.

Az iskolákból kiszoríthatjuk és szankcionálhatjuk az MI használatát, a mindennapi életnek azonban részévé vált, így a legjobb, amit tehetünk, ha nem azt a nézetet erősítjük, amely szerint a robotok helyettesíteni tudják az emberi szellemi munkát, hanem azt tanítjuk, hogyan kell állítások valóságtartalmát ellenőrizni, hogy mindig tájékozódjunk és tanuljunk, és hogy a jelenlegi ChatGPT a megfelelő instrukciók mellett is megbízhatatlan tud lenni.