A forradalmat indító március 15-e jelkép lett: a kivívott szabadság megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.

"Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!
Nagyapáink és apáink,
Míg egy század elhaladt,
Nem tevének annyit, mint mink
Huszonnégy óra alatt.
Csattogjatok, csattogjatok,
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok,
Szét szabad már szállani."
Petőfi Sándor

 

Az 1848-1849-es magyar forradalom és szabadságharc fontos mérföldkő volt a magyar történelemben, melynek hatásai a mai napig érezhetők. A forradalom és az azt követő harcok Európa számos városában, köztük Pesten is, hatalmas társadalmi és politikai változásokat hoztak. Március 15-e, a forradalom kiáltványának és a Nemzeti Dal elhangzásának napja, máig a magyar szabadságvágy és nemzeti öntudat jelképévé vált.

Az események során Pest-Buda már akkor is fontos szerepet játszott a magyar életben, és a Pilvax kávéház a fiatal értelmiség központjává vált, ahol olyan jelentős alakok, mint Petőfi Sándor, Jókai Mór és Vasvári Pál gyűltek össze. Az ott született kiáltvány és a Nemzeti Dal olvasása és előadása hatalmas tömegeket mozgósított, és a forradalom vér nélkül zajlott le.

Az események nyomán Pest-Buda nemcsak szellemi központként, hanem politikai szempontból is előretörővé vált. A Batthyány-kormány létrejöttével és az áprilisi törvények elfogadásával Magyarország új politikai rendszerének alapjait fektették le. A független magyar kormány létrehozása és a honvédsereg megszervezése révén a magyarok aktívan részt vettek a saját sorsuk alakításában.

Azonban az osztrák császári és orosz csapatok megtorlása és az egyre növekvő túlerő végül a magyar függetlenségi törekvések összeomlásához vezetett. A támadások következtében a magyar honvédsereg vereséget szenvedett, és a szabadságharc utolsó napjaiban sok vezető és katona kénytelen volt emigrálni.

Az 1848-1849-es események máig emlékezetesek és megünnepeltek Magyarországon. Március 15-e nemcsak nemzeti ünnep, hanem a magyar sajtó napja is, amelyen az ország megemlékezik azokról az eseményekről, amelyek formálták a modern magyar államot és nemzetet. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc a magyarok büszkeségének és elkötelezettségének szimbóluma marad, és emlékeztetés arra, hogy a szabadságért és a függetlenségért mindig meg kell küzdeni.

Szülők és Pedagógusok figyelmébe szeretnénk ajánlani a következő oldalakat, melyek segíthetnek az oktatásban:
https://jelesnapok.oktatas.hu/jelesnap/13
- https://militaria.hu/digitalis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara
- https://zanza.tv/