A veszprémi MCC Központban tartott neveléstudományi előadást a fenti címmel Dominek Dalma Lilla kollégánk, az MCC Tanuláskutató Intézet kutatásvezetője, az NKE ÁNTK Társadalmi Kommunikációs Tanszék adjunktusa.

Az előadás témája az oktatás hatékonyságának vizsgálatára, azon belül a Flow alapú pedagógiai modell (Dominek 2022) bemutatására törekedett.

A fenti cél megvalósítása kettős feladat Dominek szerint:

  1. az oktatás minden szintjén az élmény bevezetése,
  2. a flow állapotba kerüléssel a kompetenciák fejlesztése.

Csíkszentmihályi (2008) véleménye szerint a hallgatók olyan oktatási környezetben érzik jól magukat, ahol kihívásokkal találkoznak, melyek gondolkodásra, problémamegoldásra és együttműködésre késztetik őket, ezáltal fejlesztve kompetenciáikat és kreativitásukat. Az élményalapú oktatás egyik célja, hogy a hallgatók a flow csatornába kerüljenek és átéljék a flow élményt.

A fenti témák relevanciáját az oktatásban részt vevő hallgatók megváltozott tanulási szokásai adják. Az információs társadalom nemcsak az oktatási folyamatot alakítja át (Dessewffy 2019), hanem ezzel párhuzamosan a munkaerőpiacon is olyan új pozíciók és hivatások jelennek meg, amelyek korábban még nem léteztek. Erre a mindenkori oktatásnak fel kell készülnie, vagy a már meglévő képzéseit a munkaerőpiac kihívásaihoz kell igazítania (PirzadaKhan 2013).

Az érdeklődők az előadás keretein belül többek között oktatási módszertani újdonságokat próbálhattak ki a bemutatott feladatok alapján, illetve tudományos eredményekkel ismerkedhettek meg a kreativitás, az IKT eszközökkel támogatott tanórák hallgatói flow élményeinek felmérése kapcsán.

Dominek Dalma elmondta, hogy a hallgatóktól elvárható az állandó figyelem, az önálló gondolkodás és a kreativitás. Ezen megállapítást erősíti az általa kifejlesztett és leírt Flow alapú pedagógiai modell is, mely megalkotásánál Dominek többek közt a kreativitást, a játékosságot vagy épp a humort vonja be az oktatási módszertanba.