Halász Gábor a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának emeritus professzora, a Felsőoktatási és Innovációs Kutatóközpont volt vezetője és a Neveléstudományi Doktori Iskola egyik programjának vezetője.

Az általa oktatott tárgyak, többek között, oktatáspolitika, felsőoktatás-szociológia, oktatás és európai integráció, oktatási rendszerek elmélete valamint az oktatáskutatás globális trendjei. Korábban főigazgatója volt az Országos Közoktatási Intézetnek, melynek jogutódjában később tudományos tanácsadói posztot töltött be.

Halász professzor több országban dolgozott szakértő tanácsadóként, különböző nemzetközi szervezetek, különösen az OECD, az Európai Bizottság, a Világbank és az Európa Tanács megbízásából. 1996 és 2021 között Magyarországot képviselte a CERI (OECD) Kormányzótanácsában, két alkalommal elnöki tisztet is betöltve. Halász professzor 2021 óta egy négyéves kutatási projektet vezet, amely a tanárképzés és a szakmai fejlődés különböző formáinak hatékonyságát kutatja. Korábban több éves kutatási projekteket vezetett a fejlesztő beavatkozásoknak az iskolai oktatás osztálytermi folyamataira gyakorolt ​​hatásáról, valamint a helyi innovációk keletkezéséről, terjedéséről, és ezek ​​rendszerszintű hatásairól.