Dr. Fazekas Ágnes az MCC Tanuláskutató Intézet kutatója, a Workplace Research and Learning Development Group (WoRLD) vezetője, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának adjunktusa, a Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Központjának oktatója, az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolának külső témavezetője.

Pedagógia és oktatásmenedzsment, francia nyelv és irodalom, rajz és művészettörténet szakos tanár és bölcsész. Doktori (PhD) fokozatát az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskolában szerezte 2019-ben. Kutatási területe az oktatásfejlesztési programok implementálása, az oktatási innovációk, a változásmenedzsment, a szervezeti működés és fejlesztés és a munkahelyi tanulás. E területeken öt könyvet, és számos könyvrészletet, tanulmányt, kutatási jelentést, konferenciaközleményt publikált.

Magyar, illetve angol nyelven oktatott tárgyai közé tartozik többek között: „Az egész életen át tartó tanulás elmélete és gyakorlata”, „Fejlesztési projektek szervezése, irányítása, lebonyolítása”, „Innováció, változásmenedzsment”, „Pályázatok, projektek”, „Politikatörténet és felnőttoktatás”, „Projektmenedzsment és marketing a humánfejlesztésben”, „Stratégiai menedzsment”, „Szervezetfejlesztés”, „Uniós ismeretek”.

Az oktatási változtatások világával gyakorlati szakemberként is foglalkozik, számos nemzetközi és hazai fejlesztésben dolgozott. Legutóbbi projektje etióp ipari parkok fejlődésének támogatását célozta meg az érintett régiók oktatási gyakorlatának kevert módszerre épülő diagnózisával és fejlesztési perspektíváinak felvázolásával.