A célzott beavatkozások elengedhetetlenek az oktatás számára, melyek szponzorálásához hazánkban segítségünkre szolgálnak az uniós támogatások. Ezek eredményes felhasználásához azonban, minden intézmény számára ki kell alakítani egy egyedi folyamatot. Ne feledjük, hogy általában több évnek kell eltelni, ahhoz, hogy észlelhető legyen az eredmény, így a folyamatokat nem csak kialakítani fontos, hanem egészen a végéig is elvinni.

Először is felmerülhet a kérdés, hogy mik is azok a célzott beavatkozások.  Nos, ezek igazából az oktatási rendszer működésének alapvető eszközei, melyek, irányulhatnak az oktatási rendszer modernizációjára, vagy hozzájárulhatnak a rendszer jelenlegi egyensúlyának fenntartásához.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy az elmúlt években az oktatási rendszer szinte valamennyi szereplője részt vett ilyen fejlesztési beavatkozásban. Hazánkban az uniós csatlakozást követően a nagyméretű, komplex oktatásfejlesztési programok az oktatás fejlesztésének és modernizációjának fontos eszközeivé váltak.

Ezek a beavatkozások az oktatásban az alábbi fő területekre irányultak az elmúlt 20 évben, hazánkban: élethosszig tartó tanulás támogatása, esélyegyenlőség erősítése, a tanulók előrehaladásának és iskolai sikerességének támogatása, digitalizáció az oktatásban, pedagógusok tanítási képességének fejlesztése, szervezeti hatékonyság és a minőségmenedzsment fejlesztése, valamint az oktatási infrastruktúra fejlesztése.

Fontos, hogy mivel a fejlesztések megvalósítása az iskolák szintjén más-más módon, különböző hatásokat eredményezve történik, így az eltérő fejlettségű iskoláknak az eddigieknél különböző, összehangoltabb fejlesztési eszközrendszerek szükségesek. Figyelembe kell venni azt is, hogy az egyes beavatkozások hatása nem csak intézményi (iskolánként), hanem egyéni szinten (pedagógusok, tanulók) is különbözhet. Egy-egy ilyen beavatkozás hatásának megismerése összetett folyamat és szükséges, hogy végig kísérjük a teljes beavatkozás menetét, hogy lássuk a hatást. Az eredményességet, három tényező határozza meg: a beavatkozási terv, a változtatásra való hajlandóság/képesség és a környezet. Hogy mit takarnak ezek a tényezők? Nézzük meg közelebbről.

A beavatkozási terv

A beavatkozások céljaitól, eszközeitől és célcsoportjaitól függően, az egyes beavatkozások összhangja és egymásra épülése a beavatkozások eredményes megvalósításának, fenntarthatóságának lényegi elemei. A célzott beavatkozásokkal foglalkozók gyakran figyelmen kívül hagyják a célzott szervezetek sokszínűségét.  Azonban, természetesen fontos kialakítani minden intézménynek a saját egyedi beavatkozási tervét, hogy a folyamatok összhangban egymásra épülhessenek, ezzel segítve az intézmény sajátos fejlődését. Ha nincsen egy konkrét tervezet, úgy a beavatkozások gyorsan követik egymást, esetleg összecsúsznak, átfedik egymást, melynek hatására a szervezet ellenáll, vagy pusztán csak formálisan valósítja meg a feladatokat. Így a komplex, átfogó beavatkozások megvalósítására, a folyamatosan változó szervezetnek fel kell értékelni a változások menedzseléséhez szükséges tudást. Mindemelett az sem utolsó szempont, hogy egy iskolai szervezetet újra meg újra innovatív impulzusok érjenek, ezzel fenn tartva a motivációt. Ez persze nem könnyű feladat a szervezet számára, mivel ennek megvalósítása idő és energiaigényes.

A változtatásra való hajlandóság és képesség

A korábbi fejlesztések értékelései azt mutatják, hogy az iskolák „kijelölése” vagy például a beavatkozás kikényszerítése, az iskolák érdektelenségét és alacsony fejlesztési hajlandóságát eredményezik, amik alacsony hatású beavatkozásokat eredményeznek. Ebből kiindulva tehát olyan bevonási folyamatok alkalmazására kell törekedni, amik az adott szervezetek motivációját és a változtatásra való hajlandóságát erősítik. A célzott beavatkozások és az oktatáspolitikai célok összehangolása, erősen befolyásolja a beavatkozások eredményességét, ha nincsen meg az összhang, az alapvetően a változásra való képességet befolyásolja, ami ha nem lehetséges akkor hiába van meg a változásra való hajlandóság. Az elmúlt időszakban ennek fontossága több területen is jól érzékelhető volt: a kompetenciaalapú oktatás fejlesztésnél, az oktatási esélyegyenlőséget erősítő beavatkozásoknál, valamint a természettudományi, műszaki és matematikai tudományterület esetében is.

A Környezet

A célzott beavatkozások megvalósítását jelentősen befolyásolja a támogató és közvetítő szervezeti környezet, így a beavatkozások eredményességéhez fontos lenne a fenntartó, szakmai támogató közeg összehangolt fejlesztése. A beavatkozások megvalósítása során – az intézményfejlesztési eszközöket tartalmazó beavatkozásokban – kulcsfontosságúak az olyan átfogó megközelítések alkalmazása, amelyek az iskola, mint szervezet és környezetének valamennyi elemét érintik. Nem szabad elfelejteni, hogy mivel az iskola sajátos szervezet, amely bonyolult, belső kapcsolatokkal, együttműködésekkel rendelkezik, így a rendszer bármely szintjén történő beavatkozás hatással lehet a szervezet bármely elemére (tagok, kultúra, kapcsolatrendszer stb.). Ez a hatásrendszer sokszor előre nem leírható, kiszámítható, esetleg az egyes hatások elvárthoz képest másképp és később jelentkeznek. A megvalósítás során kulcsfontosságú a pedagógusok kognitív és affektív bevonása, intézményre és személyre szabott szakmai támogatása, mentorálása, mivel az ő tudatoságukkal és bevonásukkal tudjuk megteremteni azt a támogató miliőt, amely elősegíti a célzott beavatkozási terv gyümölcsöző végkimenetelét.

 

A hazai intézmények megfelelő támogatói és közvetítői környezetének és képességeinek fejlesztése elengedhetetlen a források eredményes felhasználásához. Ha az érintett szereplők, mint kutatók, pedagógusok, gyakorlati szakemberek és döntéshozók között minél nyíltabb és átláthatóbb szakmai párbeszédeket kezdenek, az lehet a változások elindításának első lépése.