A Tanuláskutató Intézet WoRLD kutatócsoportjának irodalomfeltáró cikke jelent meg a Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation folyóiratban.

A munkahelyi tanulás szektoriális kontextusa (The sectorial context of workplace learning) című cikk arra keresi a válaszokat, hogy milyen tényezők mentén értelmezhetjük és különböztethetjük meg a piaci, állami és a civil szektor szervezeteire jellemző tanulást. Alább sorravesszük, hogy hogyan különböznek a különböző szektorokban a munkahelyi tanulás jellemzői.

 Munkahelyi Tanulás Szektoriális Kontextusa 

 Kulcs szektorjellemzők:

 • Piaci Szektor: Keresletvezérelt, a profit növelése és ügyféligények kielégítése a cél.
 • Közszféra: Erősen szabályozott és korlátozott, fókuszban az állampolgári szolgáltatások eredményessége és hatékonysága.
 • Civil Szektor: Szerves, de fragmentált tanulási közeg, törekvés a misszióval összhangban nagyobb társadalmi hatás elérésére.

 Legfőbb tudáselemek:

 • Piaci Szektor: A 21. századi kulcskompetenciák előtérbe kerülése.
 • Közszféra: Előtérben a tartalmi és eljárási ismeretek.
 • Civil Szektor: Ügyfél/érintett-orientált tudás kiemelkedő szerepe.

 Tudásteremtés és Innováció:

 •  Piaci Szektor: Élen jár az ismeretteremtésben és innovációban.
 •  Közszféra: Bizonyos intézményeiben jelentős innováció az állami tevékenységek és finanszírozás által, más területein alacsony.
 •  Civil Szektor: Új tudás a „terepen” történő tanulás és a lokális tudás csatornázásán keresztül.

 Tudásmenedzsment Rendszerek:

 • Piaci Szektor: Legtudatosabban szervezett TM rendszerek.
 • Közszféra: Kiterjedt és közérdekű TM rendszerek.
 • Civil Szektor: Leggyengébb technológiai támogatás, egyedi TM a szervezetek jellege miatt.

Ismeretmegosztás:

 • Piaci Szektor: Korlátozott a verseny miatt.
 • ?️ Köz- & ? Civil Szektorok: Az ismeretmegosztás hangsúlyozása a küldetésük részeként.

 Forrás: Link a cikkhez