A Végeken Egészséglélektani Alapítvány CallForHelp kezdeményezése nyerte el a Családbarát Magyarország Központ idei Önként Jöttem díját. A segítségnyújtásból a Mathias Corvinus Collegium (MCC) is kivette a részét: külön krízisvonal létrehozását kezdeményezte a kárpátaljai magyarok számára, valamint a tehetséggondozó intézmény hallgatói is komoly szerepet vállaltak a szervezésben.

Mi a CallForHelp?

A CallForHelp kezdeményezést 2020  elején a járványhelyzet hívta életre,  hogy a rászorulóknak olyan segítséget  tudjanak nyújtani, amely célzottan  koncentrál az egészségügyi és  szociális szféra dolgozóinak mentális  egészségére. Ennek érdekében  krízisvonalakat hoztak létre, segítve  ezzel a különböző csoportok elérését.

A CallForHelp munkatársai több  területen nyújtanak lelki támogatást: kortalanul, mindenkinek, az  egészségügyi dolgozóknak, a szociális  területen tevékenykedőknek, valamint  lakosság számára.

Az önkéntesek akkreditált  szakemberek, minőségbiztosítási  rendszerünk kiváló, meghatározott  kompetenciákkal rendelkeznek.  Általában a mentális egészségtudományok területéről érkeznek, vagy orvosi alapdiploma birtokosai. Jártasak a kríziskezelésben és segítő beszélgetések lefolytatásában, valamint önkéntesen és ingyenesen vállalják a telefonos, chates vagy e-mailben történő segítésnyújtást.

Székely András, a Végeken Egészséglélektani Alapítvány elnöke szerint az egyik legfontosabb feladatuk, hogy megőrizzék az önkéntesek és a hívók anonimitását, biztosítsák védelmüket. Fontos, hogy tevékenységük láthatatlan maradjon, szakembereik ne jelenjenek meg a médiában, hiszen az veszélyeztetné a szakmai munkát, a támogatásra szorulókat, valamint a vonalak végén dolgozókat.

Az önkéntesek számára is lelki megterheltséget jelent az egyes hívások lebonyolítása, így a CallForHelp nagy hangsúlyt fektetett az ő „kiképzésükre” is: tréningeken vesznek részt, illetve esetmegbeszélő csoportokkal, szupervízióval támogatják egymást.

Szintén a felkészítés része a tovább irányítási utak megtalálása. Fontos, hogy a klienseknek a lehető legrövidebb idő alatt, a legmegfelelőbb szakértői segítségnyújtásban lehessen részük. Az önkéntesek számos telefonálót támogattak a gyorsabb, hatékonyabb rendszer vagy szakember megtalálásában.

 

Az MCC szerepe a kezdeményezésben

A CallForHelp vonalai izzotak a járványhelyzet alatt, és a    munka azóta is folyik, hiszen az orosz-ukrán háború miatt  nehéz helyzetbe kerülőknek is szükségük van lelki  segítségnyújtásra. A Mathias Corvinus Collegium ezen a    ponton csatlakozott a kezdeményezéshez: külön krízisvonal  létrehozását szorgalmazta a kárpátaljai magyaroknak, a  külhoni MCC-s munkatársaknak, a hallgatóknak és családjaiknak. A tehetséggondozó intézmény diákjai hívásirányítóként és szervezőként kapcsolódtak be az akcióba, illetve a vonal számainak terjesztéséhez és elérhetővé tételéhez is hozzájárultak.

Hamar megérkezett az igény csoportos tevékenységekre is, amelyek lebonyolításában nagy nehézséget jelentett a járvány miatti bezártság, a háborús helyzet vagy a tagok közötti földrajzi távolság. A CallForHelp önkéntesei relaxációs tréninget, művészeti foglalkozást, kríziscsoportot, mentálhigiénés segítő foglalkozást és mesebatyut egyaránt szerveztek az online platformokon. Több tucat csoportot vezettek az igényeknek megfelelő szakemberek bevonásával. Az MCC segítségével huszonöt kríziscsoport kaphatott mentális támogatást, valamint az alapítvány a külhoni magyar közösség elérését is megkönnyítette. Az MCC közbenjárásával sikerült sok külföldről érkező rászorulónak is segíteni, hogy megfelelő egészségügyi támogatást kaphassanak.

A kezdeményezés révén az MCC hallgatói bepillantást nyerhettek a krízisintervenció folyamatába, a szervezet működésébe, ami fontos tapasztalat lesz későbbi életük során, különösen a pszichológia szakos diákok számára. Ez a Díj különösen nagy értékkel bír, hiszen erősíti és bátorítja munkatársainkat – emelte ki Hal Melinda, a Tanuláskutató Intézet (MCC) vezető kutatója, aki a CallForHelp kortalanul stábjának vezetőjeként kezdte meg önkéntes munkáját, majd később PR-marketing területen, illetve szupervízióval, csoportok vezetésével segítette a kezdeményezést.

 

Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, Ön is segítse adományokkal az önkéntes szervezetek munkáját!